Ahazya’nın Krallığı

51 Ahazya’nın Krallığı Yahuda Kralı Yehoşafat’ın krallığının on yedinci yılında Ahav oğlu Ahazya Samiriye’de İsrail Kralı oldu. İki yıl krallık yaptı.
İncil — Yeni Çeviri 2009