Adoniya’nın Ölümü

13 Adoniya’nın Ölümü Hagit oğlu Adoniya, Süleyman’ın annesi Bat-Şeva’nın yanına gitti. Bat-Şeva ona, “Dostça mı geldin?” diye sordu.
Adoniya, “Dostça” diye karşılık verdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009