Şimi’nin Ölümü

36 Şimi’nin Ölümü Sonra kral haber gönderip Şimi’yi çağırttı. Ona, “Yeruşalim’de kendine bir ev yap ve orada otur” dedi, “Hiçbir yere gitme.
İncil — Yeni Çeviri 2009