Tapınağın Yapım Hazırlıkları

51 Tapınağın Yapım Hazırlıkları Sur Kralı Hiram, Süleyman’ın babası Davut’un yerine kral olarak meshedildiğini duyunca, elçilerini Süleyman’a gönderdi. Çünkü Davut’la hep dostça geçinmişti.
İncil — Yeni Çeviri 2009