Süleyman’ın Duası

22 Süleyman’ın Duası Süleyman RAB’bin sunağının önünde, İsrail topluluğunun karşısında durup ellerini göklere açtı.
İncil — Yeni Çeviri 2009