45 dualarına, yakarışlarına göklerden kulak ver ve onları kurtar.
İncil — Yeni Çeviri 2009