9 Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz.
İncil — Yeni Çeviri 2009