5 Onlar, ölüleri de dirileri de yargılamaya hazır olan Tanrı’ya hesap verecekler.
İncil — Yeni Çeviri 2009