9 Söylenmeksizin birbirinize konukseverlik gösterin.
İncil — Yeni Çeviri 2009