14 Birbirinizi sevgiyle öperek selamlayın.
Sizlere, Mesih’e ait olan herkese esenlik olsun.


İncil — Yeni Çeviri 2009