14 Amcası, Saul ile hizmetkârına, “Nerede kaldınız?” diye sordu.
Saul, “Eşekleri arıyorduk” diye karşılık verdi, “Onları bulamayınca, Samuel’e gittik.”
İncil — Yeni Çeviri 2009