24 Samuel halka, “RAB’bin seçtiği adamı görüyor musunuz?” dedi, “Bütün halkın arasında bir benzeri yok.”
Bunun üzerine halk, “Yaşasın kral!” diye bağırdı.
İncil — Yeni Çeviri 2009