Saul Ammonlular’ı Bozguna Uğratıyor

111 Saul Ammonlular’ı Bozguna Uğratıyor Ammon Kralı Nahaş Yaveş-Gilat üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Bütün Yaveşliler, Nahaş’a, “Bizimle bir antlaşma yap, sana kulluk ederiz” dediler.
İncil — Yeni Çeviri 2009