58 Saul, “Kimin oğlusun, delikanlı?” diye sordu.
Davut, “Kulun Beytlehemli İşay’ın oğluyum” diye karşılık verdi.

İncil — Yeni Çeviri 2009