40 Yonatan, silahlarını yanındaki uşağa vererek, “Al bunları kente götür” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009