18 Bu arada genç Samuel, keten efod giymiş, RAB’bin önünde hizmet ediyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009