7 O kimini yoksul, kimini varsıl kılar;
Kimini alçaltır, kimini yükseltir.
İncil — Yeni Çeviri 2009