27 Sonra Beytel, Negev’deki Ramot, Yattir,
İncil — Yeni Çeviri 2009