28 Aroer, Sifmot, Eştemoa,
İncil — Yeni Çeviri 2009