29 Rakal, Yerahmeelliler’in, Kenliler’in kentlerinde,
İncil — Yeni Çeviri 2009