Tanrı’nın Samuel’e Seslenişi

31 Tanrı’nın Samuel’e Seslenişi Genç Samuel Eli’nin yönetimi altında RAB’be hizmet ediyordu. O günlerde RAB’bin sözü seyrek geliyordu; görümler de azalmıştı.
İncil — Yeni Çeviri 2009