15 O sırada Eli doksan sekiz yaşındaydı. Gözleri zayıflamış, göremiyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009