17 Sürülerinizin de ondalığını alacak. Sizler ise onun köleleri olacaksınız.
İncil — Yeni Çeviri 2009