25 Tapınma yerinden kente indikten sonra Samuel evinin damında Saul’la konuştu.
İncil — Yeni Çeviri 2009