7 Böylece Makedonya ve Ahaya’daki bütün imanlılara örnek oldunuz.
İncil — Yeni Çeviri 2009