6 Böylece Saul, üç oğlu ve bütün ev halkı birlikte öldüler.
İncil — Yeni Çeviri 2009