10 dördüncüsü Mişmanna, beşincisi Yeremya,
İncil — Yeni Çeviri 2009