27 Harun ailesinin başı Yehoyada ve onunla birlikte olanlar 3 700 kişi.
İncil — Yeni Çeviri 2009