6 Elkana, Yişşiya, Azarel, Yoezer, Yaşovam, Korahlılar,
İncil — Yeni Çeviri 2009