7 Yoela, Zevadya, Gedorlu Yeroham’ın oğulları.
İncil — Yeni Çeviri 2009