7 Elişama, Beelyada, Elifelet.

İncil — Yeni Çeviri 2009