26 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,
Oysa gökleri yaratan RAB’dir.
İncil — Yeni Çeviri 2009