27 Yücelik, ululuk O’nun huzurundadır,
Güç ve sevinç O’nun konutundadır.
İncil — Yeni Çeviri 2009