28 Ey bütün halklar, RAB’bi övün,
RAB’bin gücünü, yüceliğini övün,
İncil — Yeni Çeviri 2009