19 Hadadezer’in buyruğundaki krallar İsrailliler’in önünde bozguna uğradıklarını görünce, Davut’la barış yaparak ona boyun eğdiler.
Aramlılar bundan böyle Ammonlular’a yardım etmekten kaçındılar.

İncil — Yeni Çeviri 2009