3 Hanok, Metuşelah, Lemek,
İncil — Yeni Çeviri 2009