32 İbrahim’in cariyesi Ketura’nın oğulları: Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah.
Yokşan’ın oğulları: Şeva, Dedan.
İncil — Yeni Çeviri 2009