36 Elifaz’ın oğulları: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz ve Timna’dan doğan Amalek.
İncil — Yeni Çeviri 2009