37 Reuel’in oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.

İncil — Yeni Çeviri 2009