42 Eser’in oğulları: Bilhan, Zaavan, Yaakan.
Dişan’ın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.

İncil — Yeni Çeviri 2009