Edom Kralları

43 Edom Kralları İsrailliler’i yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edom’u şu krallar yönetti: Beor oğlu Bala. Kentinin adı Dinhava’ydı.
İncil — Yeni Çeviri 2009