45 Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu.
İncil — Yeni Çeviri 2009