49 Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti.
İncil — Yeni Çeviri 2009