51 Sonunda Hadat da öldü.
Edom beyleri şunlardı: Timna, Alva, Yetet,
İncil — Yeni Çeviri 2009