Filistliler’e Karşı Savaş

4 Filistliler’e Karşı Savaş Bir süre sonra Filistliler’le Gezer’de savaş çıktı. Bu savaş sırasında Huşalı Sibbekay, Rafa soyundan Sippay’ı öldürünce, Filistliler boyun eğdiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009