12 Kehat’ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel. Toplam dört kişi.
İncil — Yeni Çeviri 2009