8 Ladan’ın oğulları: İlk oğlu Yehiel, Zetam, Yoel. Toplam üç kişiydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009