9 Bunlar Ladan boyunun boy başlarıydı. Şimi’nin oğulları: Şelomit, Haziel, Haran. Toplam üç kişiydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009