19 On ikincisi Haşavya’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
İncil — Yeni Çeviri 2009