18 Batı Kapısı’na bakan avlu içinse, yolda dört, avluda iki nöbetçi bekliyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009